Czym jest działalność gospodarcza i dochody z jej tytułu?

Pojęcie działalności gospodarczej ulegało zmianie w ostatnich latach i jest różnie zdefiniowane w zależności od zastosowania tego terminu w poszczególnych ustawach. W obowiązującym stanie prawnym działalność gospodarcza zdefiniowana została w m.in. w Ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców Art. 3 Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana…

czytaj więcej

Czym jest kontrakt B2B? Jakie ryzyko niesie dla pracownika i pracodawcy.

Kontrakt B2B to potoczne określenie na umowę bazującą na prawie cywilnym zawartą pomiędzy zleceniodawcą (przedsiębiorcą) a osobą prowadzącą jednoosobową działalnością gospodarczą. W ramach takiej umowy strony wykonują swoje prawa i obowiązki jako równoważni przedsiębiorcy co powinno odróżniać ich sytuację od stosunku łączącego pracodawcę z pracownikiem.

czytaj więcej

Kogo dotknie test przedsiębiorcy?

Jak donosi Rzeczpospolita tzw. „test przedsiębiorcy” może mieć zastosowanie do nawet 153 tys. osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Test przedsiębiorcy to narzędzie służące do typowania przedsiębiorców do kontroli kontraktów B2B.

czytaj więcej

Czym jest „test przedsiębiorcy”?

Z posiadanych przez nas informacji wynika, że możesz być narażony na weryfikację ze strony organów w szczególności jeżeli:

– posiadasz zarejestrowaną jednoosobową działalność gospodarczą i stosujesz 19% stawkę podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. podatek liniowy);
– nie posiadasz zatrudnionych pracowników;
– Twoje przychody w dużej mierze pochodzą od jednego kontrahenta na podstawie cyklicznych rozliczeń.

czytaj więcej