Jeżeli zatrudniają Państwo osoby w oparciu o tzw. kontrakty B2B to mogą być Państwo narażeni na szereg ryzyk podatkowych.

Kwestią, która prowadzi do bardzo istotnych konsekwencji jest możliwość przekwalifikowania stosunku prawnego wynikającą z kontraktu B2B na regularny stosunek pracy lub inny stosunek prawny.

W szczególności będzie to dotyczyło kontraktów B2B, w ramach których m.in.:

  • do zawarcia dochodzi w ramach standardowej rekrutacji pracowników;
  • w firmie występują osoby, które wykonują podobne zadania w oparciu o inną formę zatrudnienia (np. umowę o pracę);
  • postanowienia umowne i uprawnienia wynikające z kontraktów B2B mają charakter tożsamy lub zbliżony do tych wynikających z Kodeksu Pracy (np. urlop, wynagrodzenie chorobowe, zakaz konkurencji itp.);
  • stan faktyczny wskazuje na stosunek podległości osoby zatrudnionej w oparciu o kontrakt B2B;
  • charakterystyka faktycznie wykonywanej pracy jest zbliżona do typowej umowy o pracę.

To tylko niektóre z obszarów, które mogą powodować ryzyko przekwalifikowania stosunku prawnego.

Skorzystaj z naszego indywidualnego doradztwa.

Przeanalizujemy sytuację w Twojej firmie. W ramach naszych usług wykonamy:

  • analizę stosowanych postanowień umownych w ramach kontraktów B2B
  • weryfikację stosowanych procedur i sposobów postępowania
  • analizę stanu faktycznego oraz polityki HR
  • prezentację zidentyfikowanych ryzyk
  • rekomendacje działań minimalizujących zidentyfikowane ryzyka.

Skontaktuj się z nami: kontakt@kontraktb2b.pl

Kontakt

Zainteresowany? Skontaktuj się, napisz e-mail kontakt@kontraktb2b.pl