Bezpłatny test przedsiębiorcy

Czym jest test przedsiębiorcy?

„Test przedsiębiorcy” ma na celu ocenę czy jesteś uprawniony do stosowania 19% stawki PIT w ramach wykonywanego kontraktu B2B. Celem wprowadzenia testu przedsiębiorcy jest założenie, że nie każdy stosunek wynikający z umowy typu kontrakt B2B faktycznie wykonywany jest w ramach faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej a stanowi stosunek pracy lub inny stosunek prawny.

Sprawdź ryzyko kontroli

Bezpłatny test przedsiębiorcy to narzędzie wykonane przez nasz zespół mające na celu ogólną i wstępną ocenę ryzyka wytypowania przez organy do kontroli (ryzyko detekcji) oraz oszacowania ryzyka nieprawidłowości stosowania tego typu formy zatrudnienia.

Wynik testu prezentuje:

  • określenie ryzyka w zakresie typowania do kontroli na podstawie potencjalnego mechanizmu wykorzystywanego przez organy podatkowe
  • określenie poziomu możliwych nieprawidłowości w stosowanej umowie B2B oraz stanie faktycznym, które mogą być przesłankami do podważenia uznania takiego kontraktu B2B za stosunek pomiędzy niezależnymi przedsiębiorcami.

Przedstawione wyniki mają charakter jedynie informacyjny i stanowią subiektywną ocenę wskazanych przesłanek przez autorów testu. Wyniki testu nie mają w żadnym wypadku charakteru decydującego czy dochodzi do jakichkolwiek naruszeń.

Instrukcje

Poniżej znajdą Państwo szereg pytań dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej, postanowień zawartych umów oraz w zakresie zaistniałego stanu faktycznego. Każde z pytań posiada odpowiedzi „Tak” i „Nie”. Prosimy o wybranie odpowiedzi najbardziej adekwatnej. Zaprezentowany test przedsiębiorcy ma charakter bardzo ogólnej i wstępnej weryfikacji. Przedstawione wyniki testu przedsiębiorcy nie mogą być interpretowane ściśle gdyż nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego lecz jedynie do hipotetycznego stanu faktycznego bazującego na udzielonych odpowiedziach. W celu podejmowania działań gospodarczych rekomendujemy skorzystanie z usług profesjonalisty, który zweryfikuje konkretny stan faktyczny.

Więcej informacji: Regulamin

Wykonaj bezpłatny test poniżej

1.Czy jesteś czynnym podatnikiem VAT? (tj. wystawiasz faktury VAT)
2.Czy rozliczasz dochód w ramach działalności gospodarczej poprzez zastosowanie tzw. podatku liniowego (PIT 19%)?
3.Czy Twoje dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w dużej mierze pochodzą od jednego kontrahenta (powyżej 75% przychodów)?
4.Czy Twoje przychody mają charakter cykliczny (np. faktura VAT miesięczna)?
5.Czy można uznać, że wykazujesz niewielkie koszty prowadzonej działalności gospodarczej w stosunku do osiąganych przychodów (poniżej 50% przychodów)?
6.Czy w ramach umowy B2B wykonujesz prace osobiście?
7.Czy w ramach wykonania zlecenia z tytułu umowy B2B prace wykonujesz przy wykorzystaniu narzędzi (np. komputer, telefon, samochód, urządzenia itp.) dostarczonych przez zleceniodawcę?
8.Czy w ramach kontraktu B2B prace wykonujesz w siedzibie/biurze zleceniodawcy? (Jeżeli masz możliwość okazjonalnej pracy zdalnej/pracy z domu zaznacz „tak”)
9.Czy w ramach kontraktu B2B prace zazwyczaj wykonujesz w określonych godzinach pracy ustalonych zleceniodawcę (np. 9-17)?
10.Czy w ramach wykonywania umowy B2B otrzymujesz polecenia służbowe / zadania bezpośrednio od przedstawiciela zleceniodawcy (np. kierownika, dyrektora, zarządu, właściciela, team leadera, project managera itp.)?
11.Czy w ramach wykonywania umowy B2B zostałeś przypisany do struktury organizacyjnej zleceniodawcy? (np. do działu, zespołu, pionu, posiadasz nazwę stanowiska itp.)?
12.Czy umowa B2B została zawarta w ramach standardowego procesu rekrutacji (dział kadr/HR, headhunter, agencja)?
13.Czy posiadasz umowny zakaz konkurencji? (ograniczony bądź nieograniczony)