Z jakich regulacji wynika „test przedsiębiorcy”?

Wprowadzenie „testu przedsiębiorcy” to nie tylko informacje medialne pojawiające się niedawno ale również jeden z elementów strategii uszczelniania systemu podatkowego.

„Test przedsiębiorcy” został opisany m.in. w ramach PROGRAMU KONWERGENCJI AKTUALIZACJA 2019 (kwiecień 2019 r.) w ramach punktu 5.1. Zgodnie z treścią powyższego dokumentu, punkt 5.1.dotyczy uszczelnienia kwalifikacji przychodów do źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza”.

Celem ma być ograniczenie skali zjawiska nieuprawnionego kwalifikowania przychodów otrzymywanych przez osoby fizyczne do źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza” i w efekcie ograniczenie arbitrażu podatkowego i dualizmu rynku pracy.

Określono, iż Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii, Ministrem Inwestycji i Rozwoju oraz Radą Dialogu Społecznego wypracują konsensualne regulacje uszczelniające kwalifikację przychodów do źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza”, minimalizując ingerencję w swobodę wyboru modelu, w którym przedsiębiorcy prowadzą swoją aktywność gospodarczą.

Planowane do wykorzystania narzędzia to zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz inne regulacje uszczelniające kwalifikację przychodów do źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza”.

Adresatami są osoby fizyczne oraz podmioty zatrudniające takie osoby. Organ odpowiedzialny: Minister Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Minister Inwestycji i Rozwoju.

Termin: planowane wejście w życie rozwiązania – 1 stycznia 2020 r.

Szacowany skutek finansowy: Do oszacowania skutków uszczelnienia kwalifikacji przychodów do źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza” wykorzystano próbę liczącą ok. 16,3 tys. osób. Przyjęto, iż w wyniku zmiany przesłanek do kwalifikowania przychodów do źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza” dodatkowe dochody z tytułu opodatkowania dochodów osób fizycznych według skali podatkowej mogą wynieść ok. 1247,4 mln zł.

źródło:
https://www.gov.pl/documents/1079560/1080340/Aktualizacja_2019_PL.pdf/eba3e48b-58f2-d7cc-23a1-cb7fcb94b724

Jedna myśl o “Z jakich regulacji wynika „test przedsiębiorcy”?

  1. Stefan Odpowiedz

    W mediach mówią, że rząd się wycofuje z pomysłu ale sam nie wiem jak to ma być.

    „Nie będzie testu przedsiębiorcy. Jest postanowienie Rady Ministrów – ogłosiła 24 kwietnia. Szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii wyjaśniła, że rząd przychylił się do jej propozycji, by egzekwować obecne prawo, zamiast wprowadzać nowe obostrzenia.”

    https://www.money.pl/gospodarka/test-przedsiebiorcy-wciaz-straszy-slowne-deklaracje-bez-pokrycia-w-dokumentach-6375903577344129a.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *